Хатагтай Гонжа Эрим нь 1986 онд Бурса Анатолийн ахлах сургуулийг төгссөн бөгөөд 1990 онд Улудаг Их сургуулийн Боловсролын сургуулийн Урлагийн боловсролын тэнхимийг График дизайны чиглэлээр төгссөн. Тэрээр 1995 онд Улудагийн Их сургуулийн Нийгмийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Урлагийн боловсрол, график дизайнын тэнхимд магистр, 1999 онд Мармарагийн Их Сургуулийн Дүрслэх урлагийн сургуулийн График дизайны тэнхимд докторын зэрэг хамгаалсан.

Хатагтай Эрим 1991 онд Улудаг Их сургуулийн Урлагийн боловсролын сургуульд эрдэмтэн судлаачаар ажиллаж, 1992 онд тус сургуульд багшилж эхэлжээ. Тэрээр 2000 онд туслах профессор, 2013 онд дэд профессор болов. Тэрээр 2000 оноос 2011 он хүртэл Урлагийн сургуулийн дэд захирлаар ажилласан бөгөөд 2010 онд Урлагийн боловсролын тэнхимийн, 2014 онд Дүрслэх урлагийн боловсролын тэнхимийн захирал болж байжээ.

2000 оноос хойш АНУ-ын Урлагийн боловсролын Олон улсын нийгэмлэг (InSEA-U.S.A) гишүүнээр ажиллаж буй хатагтай Эрим нь 2011-2014 онуудад тус нийгэмлэгийн Дэлхийн зөвлөлийн гишүүн, Африк, Ойрхи Дорнодын төлөөлөгчийн албыг хашиж байсан. Тэрээр 2004 оноос хойш Горсэд-Туркиеэ (Визуал урлагийн боловсролын холбоо) болон АНУ-ын Үндэсний Урлагийн боловсролын холбооны (NAEA-USA) гишүүнээр ажиллаж байна.