2018 оны 07-р сарын 05-нд Монголын Урчуудын Эвлэл болон БНСУ-н Урчуудын эвлэлүүд цаашдын хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурсан баяртай үйл явдал боллоо.