МУЭ-ийн 75 жилийн ой

//МУЭ-ийн 75 жилийн ой

 

Ой сайхан боллоо.